نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2553
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 727018
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.4063
عناوين ادارات تركمنستان

عناوين وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، مراكز فرهنگي و سازمانهاي غير دولتي تركمنستان

1) مجلس تركمنستان
2) مركز ملي اتحاديه كارگران تركمنستان
3) دادستاني كل تركمنستان
4) دادگاه عالي تركمنستان
5) شهرداري شهر عشق‌آباد
6) استانداري استان بالكان
7) استانداري استان داش‌اوغوز
8) استانداري استان لباب
9) استانداري استان آخال
10) استانداري استان ماري (مرو)

وزارتخانه‌ها:
1) وزارت امور خارجة تركمنستان
2) وزارت فرهنگ و صداوسيماي تركمنستان
3) وزارت صنايع نفت و منابع معدني تركمنستان
4) وزارت دارائي تركمنستان
5) وزارت اقتصاد و توسعة تركمنستان
6) وزارت صنايع نساجي تركمنستان
7) وزارت محاورات تركمنستان
8) وزارت راه و ترابري تركمنستان
9) وزارت بهداشت و درمان تركمنستان
10) وزارت آموزش و پرورش تركمنستان
11) وزارت برق و صنايع (نيروي) تركمنستان
12) وزارت حفظ محيط زيست تركمنستان
13) وزارت آب تركمنستان
14) وزارت كشاورزي تركمنستان
15) وزارت بازرگاني و روابط اقتصاد خارجي تركمنستان
16) وزارت تأمين اجتماعي تركمنستان
17) وزارت ساخت و سازي (مسكن) تركمنستان
18) وزارت صنايع مصالح ساختماني تركمنستان
19) وزارت راه آهن تركمنستان
20) وزارت امنيت ملي (اطلاعات) تركمنستان
21) وزارت كشور تركمنستان
22) وزارت عدالت تركمنستان
23) وزارت دفاع تركمنستان 

ادارات و اتحاديه‌ها:
1) ادارة دولتي مهاجرت تركمنستان
2) ادارة دولتي "تركمن‌استانداردلري" (استانداردهاي تركمنستان)  
3) ادارة دولتي تركمن‌هوايولّاري (شركت هواپيمائي تركمنستان)
4) ادارة "تركمن‌دنگيزدريايولّاري" (حمل و نقل دريائي و رودخانه‌اي)
5) شركت دولتي در مسائل درياي خزر زير نظر رئيس جمهور تركمنستان
6) بورس دولتي كالا و مواد خام تركمنستان
7) اتاق بازرگاني و صنايع تركمنستان
8) آژانس دولتي مديريت و استفاده از منابع هيدروكربور تحت نظر رياست جمهوري تركمنستان.
9) شركت دولتي "تركمن‌گاز"
10) شركت دولتي "تركمن‌ژئولوژي" (زمين‌شناسي تركمنستان)
11) شركت دولتي "تركمن‌نفت" (نفت تركمنستان)
12) شركت دولتي ساخت‌وسازي تركمن‌نفت‌‌وگاز
13) شركت (دولتي) صنايع اغذيه‌سازي
14) شركت دولتي "تركمن‌كودشيميائي"
15) شركت سهامي كود تركمن
16) سازمان غلة تركمنستان
17) شركت تركمن‌اوباخدمات (خدمات توليدي و فني روستاها)
18) شركت دولتي "تركمن‌پاغتا" (پنبه تركمن)
19) شركت سهامي دامپروري تركمنستان
20) كميتة دولتي شيلات تركمنستان
21) شركت سهامي دولتي "تركمن‌قالي" (فرش تركمن)
22) اتحادية دولتي اسبهاي تركمن
23) ادارة دولتي ماليات تركمنستان
24) شركت دولتي "تركمن‌پست" (پست تركمن)
25) كميتة ملّي هواشناسي وابسته به كابينة وزراء تركمنستان
26) ادارة دولتي مرزباني تركمنستان
27) ادارة دولتي مبارزه با مواد مخدره
28) ادارة دولتي گمرك تركمنستان
29) شركت سهامي كشاورزي تركمنستان
30) كميتة دولتي ورزش و گردشگري تركمنستان
31) ادارة كل آرشيو زير نظر كابينة وزراء تركمنستان
32) حزب دموكراسي تركمنستان
33) شوراي امور ديني تركمنستان
34) كميتة دولتي آمار تركمنستان
35) انستيتوي برنامه‌ريزي استراتژي و توسعة اقتصادي تركمنستان
36) انستيتوي ملّي آمار و اطلاعات دولتي تركمنستان
37) ادارة خبرگزاري دولتي تركمنستان
38) ادارة انتشارات دولتي تركمنستان
39) سازمان بيمة دولتي تركمنستان 

بانكها:
1) بانك مركزي تركمنستان
2) بانك امور اقتصاد خارجة تركمنستان
3) بانك تجارتي دولتي تركمنستان "خلق‌بانك"
4) بانك تجارتي دولتي تركمنستان "تركمنباشي"
5) بانك سهامي و تجارتي "صنايع"
6) بانك تجارتي دولتي تركمنستان
7) بانك تجارتي دولتي تركمنستان دهقان‌بانك (بانك كشاورزي)
8) بانك تجارتي "پرزيدنت‌بانك" تركمنستان

روزنامه‌ها:
1) تركمنستان (سراسري)
2) نيترالني تركمنستان – تركمنستان بي‌طرف (سراسري و به زبان روسي)
3) وطن (سراسري)
4) نسل (سراسري و نشرية مخصوص نسل جوان)
5) تركمن ديلي – زبان تركمني (سراسري) 
6) قالكينيش – رستاخيز (سراسري و نشرية مخصوص جنبش ملي رستاخيز)
7) عدالت (سراسري و نشرية مخصوص نيروي انتظامي) 
8) عسگر – سرباز (سراسري و نشرية مخصوص سربازان) 
9) بركت‌لي توپراق – خاكي با بركت (سراسري و نشرية مخصوص كشاورزان) 
10) پيك مطبوعاتي رياست جمهوري تركمنستان (سراسري) 
11) تركمن اسپورتي – ورزش تركمن (سراسري) 
12) ادبيات و هنر (سراسري)
13) عشق‌آباد (سراسري و نشرية مخصوص پايتخت كشور تركمنستان)
14) مرو شاه جهان (نشرية استان ماري)
15) تركمن گوندوغاري – شرق تركمن (نشرية استان لباب)
16) داش‌اوغوز خبرلري – اخبار داش‌اوغوز (نشرية استان داش‌اوغوز)
17) بالكان (نشرية استان بالكان)
18) آخال دورموشي – حيات آخال (نشرية استان آخال)
19) معلملر گازتي – روزنامة معلمين (سراسري و نشرية مخصوص اساتيد و معلمين)
20) تركمن دنياسي – دنياي تركمن (سراسري و نشرية مخصوص انجمن بشردوستي تركمنهاي جهان)
21) تركمنينگ ئوپك يولي – جادة ابريشم تركمن (سراسري و نشرية مخصوص نيروهاي هوائي و زميني)
22) زمان (سراسري و چاپ مشترك تركيه و تركمنستان)
23) پيزنس ركلاما – پيامهاي بازرگاني (سراسري)
24) خبرلر – خبرها (سراسري و نشرية مخصوص پيامهاي تبليغاتي )

مجلات:
1) ديار (سراسري)
2)‌ زنان قلبي – قلب زن (سراسري و نشرية مخصوص زنان)
3) گونش – آفتاب (سراسري و نشرية مخصوص كودكان و نوجوانان)
4) وُزرُژدِنيه – رستاخيز (سراسري و به زبان روسي)
5) قره‌قوم (سراسري و ادبي)
6) علم و فناوري در تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص آكادمي علوم تركمنستان)
7) اقتصاد عصر طلايي (سراسري و به زبان تركمني)
8) اقتصاد عصر طلايي (سراسري و به زبان روسي)
9) اقتصاد عصر طلايي (سراسري و به زبان انگليسي)
10) تركمنستانينگ لقمانچيليغي – پزشكي تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص وزارت بهداشت و صنايع درمان)
11) تازه اوبا – روستاي جديد (سراسري و نشرية مخصوص بخش كشاورزي كشور)

ادارة كل صداوسيماي تركمنستان:
شبكه‌هاي تلويزيوني:
1) شبكة تلويزيوني آلتين عصر: تركمنستان (عصر طلائي: تركمنستان)
2) شبكة تلويزيوني" تركمنستان"
3) شبكة تلويزيوني «ميراث»
4) شبكة تلويزيوني «ياشليق» (جواني)
5) شبكة تلويزيوني «آواز تركمن» (آواز تركمني)

شبكه‌هاي راديويي:
1) شبكه راديويي «وطن»
2) شبكه راديويي «چار طرفدان» («از چهار طرف»)
3) شبكه راديويي «ميراث»
4) شبكه راديويي «آواز»

دانشگاهها و مدارس:
1) دانشگاه دولتي مختومقلي
2) آكادمي هنر تركمنستان
3) دانشكدة زبانهاي خارجي "آزادي"
4) دانشگاه كشاورزي تركمنستان
5) آكادمي ادارة دولتي زير نظر رياست جمهوري تركمنستان 
6) دانشكده دولتي پزشكي تركمنستان
7) دانشكده دولتي فرهنگ تركمنستان
8) دانشكده دولتي اقتصاد و مديريت تركمنستان
9) دانشكدة پلي‌تكنيك تركمنستان
10) دانشكده نيروي تركمنستان
11) دانشگاه بين‌المللي تركمن و ترك
12) دانشكدة دولتي محاورات و راه و ترابري تركمنستان
13) دانشكدة دولتي تربيت مدرس سيدنظر سيدي (استان لباب)
14) دانشكده ملّي ورزش و گردشگري تركمنستان
15) آموزشگاه عالي موسيقي
16) آموزشگاه موسيقي عشق‌آباد موسوم به دانگاتار عوض‌اُف
17) آكادمي نظامي صفرمراد تركمنباشي كبير
18) آكادمي پليس ژنرال نيازاُف
19) دانشكدة روابط بين‌المللي وزارت امور خارجة تركمنستان
20) هنرستان هنر عشق‌آباد وابسته به آكادمي هنر تركمنستان
21) مدرسة هنر عشق‌آباد موسوم به بأشيم نورالي وابسته به وزارت فرهنگ و صداوسيما
22) مدرسة شبانه‌روزي موسيقي تركمنستان

نهادهاي علمي و فرهنگي:
1) آكادمي علوم تركمنستان
2) كتابخانة علمي مركزي اكادمي علوم تركمنستان
3) انستيتوي زبان و ادبيات مختومقلي وابسته به آكادمي علوم تركمنستان
4) انستيتوي ملّي نسخ خطي آكادمي علوم تركمنستان
5) انستيتوي باستانشناسي و نژادشناسي آكادمي علوم تركمنستان
6) انستيتوي تاريخ زير نظر كابينة وزراء تركمنستان 
7) انجمن تركمنهاي جهان
8) انستيتوي دولت و حقوق زير نظر رياست جمهوري تركمنستان
9) ادارة حفظ و بازسازي آثار تاريخي وابسته به وزارت فرهنگ و صداوسيماي تركمنستان
10) اتحادية نقاشان تركمنستان
11) اتحادية تركمن‌فيلم موسوم به اوغوز خان وابسته به وزارت فرهنگ و صداوسيما
12) موزة ملّي تركمنستان وابسته به مركز فرهنگ ملي صفرمراد تركمنباشي كبير
13) موزة پرزيدت مركز فرهنگ ملّي صفرمراد تركمنباشي كبير
14) قصر موسيقي مركز فرهنگ ملي صفرمراد تركمنباشي كبير
15) موزة ارزشهاي ملي
16) موزة هنرهاي تجسّمي
17) گالري خصوصي محمّد

تئاترها:
1) تئأتر درام اصلي صفرمراد تركمنباشي كبير
2) تئأتر درام موسيقي مختومقلي
3) تئأتر جوانان آلب ارسلان
4) تئأتر درام روسي پوشكين
5) تئأتر (دولتي) عروسكي
6) تئأتر دانشجويان ملانفس
7) تئأتر درام موسيقي نورمحّمد اندليب داش‌اوغوز
8) تئأتر درام سيدنظر سيدي لباب
9) تئأتر درام كمينة ماري – مرو
10) تئأتر درام بالكان